top of page

HİZMET SÖZLEŞMESİ

KISALTMALAR

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

1. Sağlıklı Yaşam Akademisi : Mirsad Alkan Sağlıklı Yaşam Akademisi Şirketine ait internet sitesi markası ve siteye bağlı mobil uygulama marka adıdır.

2. SİTE : www.mirsadalkan.com domain adına sahip internet sitesidir.

3. UYGULAMA: Sağlıklı Yaşam Akademisi’ne ait, Sağlıklı Yaşam adını taşıyan, online mobil uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretli ya da ücretsiz olarak indirilebilen, uygulama içi satın alma hizmetleri taşıyan uygulamadır.

4. ZİYARETÇİ: Siteyi kişisel iletişim bilgilerini vermeden okuyarak bilgilenme amaçlı ziyaret eden, kullanan şahıs veya şahıslardır.

5. DANIŞAN : Sitede bahsedilen hizmetlerden ücret karşılığında faydalanan, bunun için kişi, kurum, ürün ve hizmet bilgilerini kendi rızasıyla veren kişi ya da kurumlardır.

6. DANIŞMAN : www.mirsadalkan.com sitesi veya uygulaması aracılığıyla fizyoterapist, diyetisyen, psikolojik danışman sıfatına haiz olduğunu beyan eden ve bu beyanlarını resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) ispatlamış kişileri ifade etmektedir.

7. KULLANICI : Siteyi kullanan tüm ziyaretçi, danışan ve danışman kullanıcılarının genel tanımıdır.

8. ONLINE ÖDEME SİSTEMİ: www.mirsadalkan.com'un anlaştığı ödeme aracısıyla danışanın satın aldığı hizmetin işbu Sözleşme’ de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar aracılığıyla ifa edilmesine yönelik olarak sağlanan çevrimiçi ödeme hizmetini.

9. ONLİNE ÖDEME HESABI: Online Ödeme Sistemi Hizmeti’nin ifa edilmesi için, www.mirsadalkan.com’un işbirliği yaptığı BDDK denetimindeki Ödeme Kuruluşu olan Paytr tarafından yönetilen ödeme sisteminin bağlı olduğu koruma hesabını.

10. SÖZLEŞME: www.evdeakademi.com kullanım ve gizlilik sözleşmesini.

11. KANUN : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

12. YÖNETMELİK: 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

1. İşbu sözleşme “Sağlıklı Yaşam Akademisi” ile www.mirsadalkan.com’dan hizmet alma talebini uygulama ya da site vasıtası ile ileten kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

2. Kullanıcı www.mirsadalkan.com sitesi veya uygulaması üzerinden hizmet alma talebini ileterek bu kullanım sözleşmesinin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının www.mirsadalkan.com üzerinden hizmet alabilmesi için kullanım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmesi gerekmektedir.

3. Bu sözleşme ile; kullanıcının www.mirsadalkan.com sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları belirlenir. Sağlıklı Yaşam Akademisi bu hizmetleri sağlarken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Platform Esasları Hakkındaki Yönetmelikler çerçevesindeki hak ve yükümlülüklere riayet eder. Kullanıcılar da bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcılar uzman danışmanlar ile www.mirsadalkan.com sitesi veya uygulamasını devreden çıkararak yürüttüğü işlemler ve/veya Sağlıklı Yaşam Akademisi tarafından onaylanmamış tüm işlemler bu kullanım sözleşmesinin kapsamı dışındadır. Bu konuda Sağlıklı Yaşam Akademisi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

4. SİTE, danışan ve danışmanları çevrimiçi platformda ve sitenin mobil uygulamasında bir araya getirir. Sitenin amacı, danışanların sitenin belirlediği paket ücretlerini karşılamasının karşılığı olarak uzman danışmanlardan sağlıklı yaşam alışkanlarının geliştirilmesine istinaden destek ve danışmanlık almaları amacıyla elektronik ortam sağlamaktır.

5. Danışmanlar tarafından, site içerisinde ve mobil uygulamada tıbbi teşhis ve tedavi uygulanmayacağı, bu yönde bir vaatte bulunulmayacağı, reçete yazılmayacağı ve danışanların reçeteli ilaç almaya yönlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Danışan kendisine tedavi için ilaç yazılmasında ısrarcı ise danışman tarafından danışmanlık sona erdirilebilir. Sağlıklı Yaşam Akademisi aracı hizmet sağlayıcı işbu 5. maddede belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini denetleme yükümlülüğü altında bulunmadığı gibi bu hususta Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sıfatıyla hareket etmekte olup danışan danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Siteye üye olmak için kullanım ve gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi gerekmektedir. Danışmanlara soru sorabilmek, çevrimiçi görüşme yapabilmek ve danışmanlık almak için üyelik şarttır.

6. Danışan siteye kaydolurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 18 yaş altı ziyaretçiler danışan olarak hizmet alamaz. Aynı şekilde danışman tarafından danışanın intihar, panik atak, nöbet geçirme gibi düşünce veya eylem içinde olduğu yönünde Sağlıklı Yaşam Akademisi’ne bilgi verilmesi halinde, üyelik kabul edilmez yahut daha sonradan anlaşılırsa üyelik derhal sonlandırılır. Kişisel bilgileri hakkında yanlış bilgi vererek fizyoterapi ve egzersiz danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı, stres yönetimi ve psikolojik danışmanlık alan kişiler hakkında Sağlıklı Yaşam Akademisi’nin her türlü yasal işlem yapma hakkı mahfuzdur. Fizyoterapi, diyet, psikoloji danışmanlığı esnasında danışanın 18 yaşından küçük olması veya vasi yönetiminde olması durumunda vasi/ebeveyn onayı gerekmektedir. Onay veren ebeveyn ’in danışmanlık sırasında bireye refakat etmesi gerekmektedir. Refakat edilmemesi durumunda danışanın/ danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Danışmanlık sırasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumu Sağlıklı Yaşam Akademisine bildirmek danışmanın ve refakatçinin sorumluluğundadır. Bilgi paylaşılmaması sonucu danışanın/ danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Vasi/Ebeveyn onayı olmayan 18 yaşından küçük kullanıcılar ya da online fizyoterapi ve egzersiz danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı, stres yönetimi ve psikolojik danışmanlık alması önerilmeyen kişilerden olduğuna ilişkin danışman tarafından Sağlıklı Yaşam Akademisi’ne bilgi verilmesi halinde danışmanlık hizmeti derhal sonlandırılır, Danışan üyelikten çıkarılır ve danışanın www.mirsadalkan.com üzerinden veya aracılığıyla bir daha danışmanlık alması engellenir.

7. Danışan, danışmanların fizyoterapi ve egzersiz danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı, stres yönetimi ve psikolojik danışmanlık esnasında kendisine vereceği bilgi ve tavsiyelerin Sağlıklı Yaşam Akademisi’ni, veya uygulamayı ya da siteyi bağlamadığını, yalnızca danışmanın kişisel görüşleri olduğunu kabul eder. Sitenin danışanın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle danışmanın / üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği görüşler nedeniyle danışanın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Sağlıklı Yaşam Akademisi, danışan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

8. Kanun ve yönetmelik gereği danışan; danışman ile yaptığı görüşmeyi ses ve video kaydına alamaz, aralarında geçen görüşmenin bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Danışmanın da aynı kurala riayet etmesi gerekmektedir. Danışanın ya da danışmanın ilgili kurala riayet etmemesi cezai yaptırım sebebidir. Sağlıklı Yaşam Akademisi sözleşmede yer alan kurallara uyulmaması sebebiyle hem siteye üyeliği hem de danışmanlık görevini sona erdirme hakkına sahiptir. Danışan, üçüncü kişilerin ya da danışmanın kişisel verilerini sakladığı halde Kanun kapsamında cezai ve hukuki yaptırımları kabul eder. İşbu kanundan doğan sorumluluk, tarafların kullanıcı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmesiyle başlar. Sağlıklı Yaşam Akademisi tarafların bu konudan doğan zararlarını kabul etmemekte olup zararlar yalnızca buna neden olan tarafı/tarafları bağlar. Danışan veya danışmanın bu sözleşmede yer alan maddeleri ihlali nedeni ile herhangi bir hukuki işlem başlatılırsa Sağlıklı Yaşam Akademisi’nin danışana veya danışmana karşı kullanıcı/gizlilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mahfuzdur.

9. Taraflar www.mirsadalkan.com ’ da bulunan tüm uygulama kayıtlarının Sağlıklı Yaşam Akademisi tarafından işlem tarihini izleyen 3 yıl süreyle saklanacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. Sağlıklı Yaşam Akademisi işbu kayıtları herhangi bir kişi ve kurumla tarafların onayı olmaksızın paylaşmaz ve bu hususta taraflara taahhütte bulunur.

10. Danışan ve danışmanlar www.mirsadalkan.com aracılığı ile özellikle Kanuna ve hukuka aykırı, tehdit, şantaj, hakaret, iftira içeren bilgi, yazı, görsel ve her türlü içerik göstermeyeceğini, göndermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yapılan hukuka aykırı işlemler tarafları bağlamakta olup Sağlıklı Yaşam Akademisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11. Sağlıklı Yaşam Akademisi mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için istediği bir süre zarfında durdurma hakkına sahiptir.

12. Danışan www.mirsadalkan.com üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Danışan üyelik bilgilerini kimseyle paylaşmayacağını ve şahsına münhasır olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sağlıklı Yaşam Akademisi danışanın kişisel bilgilerini diğer danışanlar ya da üçüncü kişilerle paylaşmaz. Danışan; www.mirsadalkan.com’ dan sadece kişisel fizyoterapi ve egzersiz danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı, stres yönetimi ve psikolojik danışmanlık için faydalanabileceğini, www.mirsadalkan.com’ da bulunan hiçbir hizmeti ticari ya da şahsi amaçla başkalarına kullandıramayacağını beyan eder. Kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen danışanın sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Danışanların www.mirsadalkan.com mobil uygulamasına girişlerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için Sağlıklı Yaşam Akademisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

13. Sağlıklı Yaşam Akademisi işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir. Danışan istemediği takdirde üyelikten ayrılarak bu bilgilendirmelerin kendisine gönderilmesini engelleyebilir. Fakat danışan işbu kullanıcı/gizlilik sözleşmesini onaylarken ayrıca izin vermesi halinde bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

14. Danışan, www.mirsadalkan.com sitesine ya da mobil uygulamasına erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup www.mirsadalkan.com hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı Sağlıklı Yaşam Akademisi’ni sorumlu tutamaz.

15. www.mirsadalkan.com siteyle ya da mobil uygulamayla ilgili sorunların çözülmesi için kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır.

CAYMA HAKKI

16. Anlık İleti Paketi almış bir Danışana 24 saat içinde cevap verilmemesi halinde Sağlıklı Yaşam Akademisi’nin takdirine bağlı olarak, aynı uzmanlık alanında bulunan yeni bir danışman önerilecek ya da danışan ücreti geri ödenecektir.

17. Danışan, bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, www.mirsadalkan.com’un sunduğu üyelik çeşitlerinde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup veya devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu programa uymadığı için hiçbir danışan Sağlıklı Yaşam Akademisi’nden herhangi bir bedel talep edemez. Fakat danışan bu hizmetten mücbir sebepler nedeniyle yararlanamadığını bildirirse Sağlıklı Yaşam Akademisi haklı sebep gördüğü takdirde danışana yeni bir kişisel fizyoterapi ve egzersiz danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı, stres yönetimi ve psikolojik danışmanlık paketi sunabilir veya bedel iadesi yapabilir. Sağlıklı Yaşam Akademisi her zaman danışandan mücbir sebebin varlığını ispata yarar belge sunmasını talep edebilir. Danışanın danışmanından memnun kalmaması durumunda ise ayda 1 kereye mahsus Sağlıklı Yaşam Akademisi tarafından kendisine ücreti mukabilinde hizmetten yararlanmak üzere yeni bir danışman önerilir.

18. Danışanın www.mirsadalkan.com'a üyelik kaydı yapması kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme danışanın siteye ya da mobil uygulamaya üye olması anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK PAKETLERİ

19. www.mirsadalkan.com danışanlara iki farklı üyelik seçeneği sunmaktadır. Bu üyeliklerin süreleri ise eğitim ile danışmanlık tipine ve danışanın isteğine göre şekillenmekte olup süreler Sağlıklı Yaşam Akademisi’nin uygun gördüğü şekilde ve danışanların randevu müsaitlik durumu doğrultusunda aylık olarak belirlenmektedir. Hizmetlerin tümü ön ödemeli seçenek ile ve ödeme yapılan hizmetin ödeme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde kullanılması koşuluyla hizmete sunulmuştur. 1 ay içerisinde kullanılmayan satın alımlar bedel iadesiz iptal edilir. Oluşturulan randevularda bireylerin randevuya katılmaması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Randevu oluşturma işlemi randevu saatinden en az 12 saat önce, randevu iptal işlemi ise randevu saatinden en az 11 saat önce gerçekleştirilmelidir. 11 saat öncesinden iptal edilmemiş olan randevular için bedel iadesi hiçbir koşulda yapılmaz. Üyelikler otomatik yenilenmez her ay yeniden satın alım gerektirir.

20. Danışmanlık paketlerinden; fizyoterapi ve egzersiz danışmanlığı, beslenme ve diyet danışmanlığı, stres yönetimi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulur. Danışmanlık görüşmelerinin süresi 30 dakikadır. Danışmanlık görüşmelerinin süresi ve içeriği danışan ve danışmanın ortak kararı ile belirlenir, Sağlıklı Yaşam Akademisi kişiye özel planlama sürecinin içerisinde yer almaz ve sorumluluk kabul etmez. Her danışan ve danışmanın ilk görüşmesinde değerlendirme, planlama ve güvenlik önlemleri görüşülmelidir. Danışmanlık görüşmelerinin planlamasından ve işleyişinden danışman sorumludur, danışan / danışman ya da üçüncü şahısların ihmal ve kusurlarından dolayı danışmanların, üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar için Sağlıklı Yaşam Akademisi herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

21. Üyeler; online eğitim paketlerinden birini aldığı takdirde eğitime senkron katılım gösterebilecek ve eğitim tarihi itibariyle 1 ay süre boyunca asenkron izleme imkanı sunulacaktır. Sonrasında üyelik sona erecektir. Üyelikler otomatik yenilenmez her ay yeniden satın alım gerektirir. Sağlıklı yaşam akademisi eğitimlerin süre ve içeriklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

22. Danışan bu üyelik paketlerini kredi kartı, banka kartı veya Sağlıklı Yaşam Akademisi’nin sunduğu diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla satın alabilir. Sağlıklı Yaşam Akademisi tarafından danışana geri ödeme yapılması kabul edildiği takdirde danışanın satın alma yöntemi ile geri iade yapılacaktır. Sağlıklı Yaşam Akademisi kullanıcı sözleşmesinin 11. Maddesindeki hususların geçerliliği halinde geri ödeme ya da danışana yeni bir danışman önerme seçeneklerinden birini kullanabilir. Tüm ödeme süreçleri Paytr sistemi kullanılarak gerçekleştirilir ve ilgili firma hükümleri geçerlidir.

23. Danışanlara üyelik paketlerini satın alırken ödeme ekranında varsa indirim kodlarını kullanmaları için seçenek sunulur. Kullanıcılara sunulan indirim kodları kişiye özel olup bir defaya mahsustur. Süresi geçmiş indirim kodları sitede veya mobil uygulamada kullanılamaz. Sağlıklı Yaşam Akademisi süresi geçmiş indirim kodunun kullanıldığını ya da birden fazla aynı kodun kullanıldığını tespit ettiği takdirde kullanıcıdan yasal faiziyle birlikte bedel talep etme hakkını saklı tutar.

BİLGİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİK

24. Sağlıklı Yaşam Akademisi işbu Sözleşmeyi zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir (toplu olarak “Güncellemeler”). Kural olarak, Güncellemeler, e- postalar göndererek veya ilgili platformlar vasıtasıyla duyurular yayınlanarak yapılacaktır ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

www.mirsadalkan.com hizmetlerini geliştirmek ve güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu sözleşme içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen sözleşme www.mirsadalkan.com internet sitesinde ilan edilecektir. Hizmet Sözleşmesinin en güncel haline www.mirsadalkan.com/hizmet-sozlesmesi adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu sözleşmenin değiştirilmesinden sonra www.evdeakademi.com’un hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. www.mirsadalkan.com’un değişiklik yaptığı sözleşme hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

25. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page