top of page
IMG_2942_edited_edited_edited.png

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MİRSAD ALKAN

FİZYOTERAPİST & BİLİM İNSANI

Sertifikalar

 1. Kinesio Tape KT-1, KT,2 – Prof.Dr. Gül Baltacı

 2. Kinesio Tape KT-3 (Ortopedik ve Sporcu Yaralanmaları) – Prof.Dr. Gül Baltacı

 3. Dynamic Tape STG-1 – PT.Britta Damhen

 4. Müzikterapi Atölye Çalışması – Doç.Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz

 5. GETAT Müzikterapi Uygulayıcı Lisansı – T.C. Sağlık Bakanlığı

Bilimsel Etkinlik Düzenleme

 1. Geleceğin Fizyoterapistleri Sempozyumu --- Nisan 2016

 2. 8 Nisan Fiyoterapistler Günü Sempozyumu “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Fizyoterapistin Rolü” --- Nisan 2017

 3. Her Yönüyle Skolyoz Sempozyumu- Haziran 2017

 4. Uluslararası Katılımlı II.Ulusal Müzik Terapi Sempozyumu – Aralık 2017

 5. Dünyada Müzik Terapi Sempozyumu; Konuşmacı: Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons, Dünya Müzik Terapi Konfederasyonu Başkanı. Bahçeşehir Üniversitesi. 3-4 Kasım 2018.

 6. “Skolyozda Katharina Schroth Metodu” Bahçeşehir Üniversitesi. Haziran 2018.

Konuşmacı Olarak Katıldığı Toplantılar

 1. “Avrupa Müzik Terapi Günü Toplantısı” Bahçeşehir Üniversitesi, Kasım 2018.“Konuşmacı olarak katılım, konu: Müzik ve Fiziksel Aktivite”

 2. Güncel Terapi ve Rehabilitasyonlar” Gençlik Durağı Online Etkinlik. Eylül 2021. Konuşmacı olarak katılım. Konu: “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamalarında Müzik Kullanımı”

 

Bilimsel Toplantılara Katılım 

 1. 12.TUSYAD Kongresi - İzmir, Eylül 2014

 2. İntegratif Tıpta Yeni Yaklaşımlar – İstanbul, Mayıs 2015

 3. Omurga Hastalıklarında Güncel Tedaviler Sempozyumu – İstanbul, Şubat 2016

 4. II.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi – Ankara, Kasım 2016

 5. “I. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Fizyoterapistin Rolü”Sempozyumu - İstanbul,  Nisan 2017

 6. “Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi” Sempozyumu – İstanbul, Haziran 2017

bottom of page