top of page
IMG_2942_edited_edited_edited.png

Lisans:
Dokuz Eylül Üniversitesi - 2014
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yüksek Lisans:
Bahçeşehir Üniversitesi - 2017
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doktora:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - 2023
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Evaluating the efectiveness of frozen shoulder treatment on the right and left sides; Journal of Physical Therapy Science, vol.28, No.1, Jan. 2016.

 

A Focus Group Research on the Use of Wearable Health Technologies in Rehabilitation; IOSR Journal of Mobile Computing & Application (IOSR-JMCA); Volume 4, Issue I. Jan. - Feb. 2017.

 

Effectiveness of Exercise and Local Steroid Injections for the Thoracolumbar Junction Syndrome (The Maigne’s Syndrome) Treatment; The Open Orthopaedics Journal, vol 11, p 467-477, 2017.

 

Effects of 30 second versus 45 second static stretching on vertical jump performance. Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche 178 (3), 112-7, 2019.

 

Comparison of high velocity low amplitude manipulation and dry needle treatment in patients with nonspecific back pain. Gazzetta Medica Italiana-Archivio per le Scienze Mediche, 180(12), 815-21, 2021.

 

Investigation of the effect of clinical pilates on balance, coordination and quality of life in individuals over 65 years old. Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, 14(3), 2019.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Acute Effects Of Kınesıology And Bıomechanıcal Tapıng On Hıp And Knee Joınts Durıng Vertıcal Jump; BRİCSCESS 2017 Santos,Brazil.

 

Using Technology-Supported Games to Foster Regular Physical Activity Behavior Among Primary School Children. 1st International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation ICRAR 2018, Istanbul-Turkey.

 

The effect of kinesio taping and low energy laser application in myofascial pain syndrome. BRİCSCESS 2019 Cape Town, South Africa

 

Investigation Of The Relationship Between Physical Activity Level, Posture and Sleep Quality.  Uluslararasi 9th International Biomechanics Congress, 2018. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4710445)

 

Investigation Of The Relationship Between Sleep Quality And Posture and Balance: A Pilot Study.  Uluslararasi 9th International Biomechanics Congress, 2018. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4710690).

 

Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Evaluation of the Relationship Between Physical Activity and Fatigue with Presenteeism. In: Aslan, F. E., KURTULAN, G., & Yalin, H. (Eds.). (2021). Scientific Researches in Health Sciences II. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

 

Effects of Kinesio Taping on Balance and Performance in Healthy Adults with Dynamic Knee Valgus. in Aslan, F. E., KURTULAN, G., & Yalin, H. (Eds.). (2021). Scientific Researches in Health Sciences II. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

 

Acute Effects of Myofascial Release Technique Applied with Foam Roller on Posterior Plane Muscles in Patients with Mechanical Neck Pain. in Aslan, F. E., KURTULAN, G., & Yalin, H. (Eds.). (2021). Scientific Researches in Health Sciences II. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Determination of Problems About Chronic Diseases and Physical Health in Syrian Refugees. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3 (Ek 1), 146-156. 2017. 

Diğer Yayınlar

 

Healing Massage; Maureen Abson; North Atlantic Books Berkeley, California; 2016;  ISBN 978-1-62317-059-2 (pbk.) — ISBN 978-1-62317-060-8 (ebook) / Çeviri Editörü: Yrd.Doç.Dr. Demet Tekin / Tercüme Edilen Bölümler: Anksiyete bozuklukları, Kronik Yorgunluk Sendromu – İstanbul Tıp Kitapevi, 2018

Anatomy Trains; Thomas w. Myers; Elsevier Limited UK; 2014; ISBN 978-0-7020-4654-4./ Çeviri Editörleri: Uzm. Fzt. Adem Çalı, Doç.Dr. Hasan Kerem Alptekin Tercüme Edilen Bölümler: Oyunun Kuralları – Tıbbi Yayınlar Merkezi Kitapevi, 2019

 

Projeler

 

Bahçeşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, “İlköğretimde Teknoloji Destekli Oyunlaştırılmış Fiziksel Aktivite Uygulamaları ile Öğrencilerde Fiziksel Aktivite Yapma Alışkanlığının Kazandırılması”, (Kurumlar arası proje).

 

Bilateral Auriküler Vagus Sinir Uyarımının Fizyolojik Parametrelere ve Performansa Etkisinin Araştırılması / TÜBİTAK 1001 - Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı – Spor Araştırmaları Özel Çağrısı / Kasım 2021 / Görev: Araştırmacı / Değerlendirme Notu: C

 

Presenteizm İle Mücadelede Çevrimiçi Ulusal Çalışan Destek Eğitim Programı Geliştirilmesi / Tübitak 1002 Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Yapılandırılmış Miyofasyal Zincir Egzersiz Eğitiminin

Etkinliği / 1001 - Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı / Eylül 2021 / Görev: Araştırmacı / Değerlendirme Notu: C

 

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Yapılandırılmış Miyofasyal Zincir Egzersiz

Eğitiminin Etkinliği / 1002 - Hızlı Destek Programı / Görev: Proje Yürütücüsü / Değerlendirme Notu: B / Proje bitiş tarihi Ağustos 2023

bottom of page